Utflyktstips

Här avser vi att lägga in fler tips på fina utflykter i kommunens östra delar. Här nedan hittar du länkar till olika områden.

Humlans utflykt

Humlans utflykt

Kommunen har många mycket fina utflyktsmål. En del nås lätt på cykel eller till fots, medan andra ligger på lite längre avstånd ifrån samhällena.

Några uflyktsmål på cykelavstånd från Hudiksvall är t.ex. Borgberget i Tunbyn och vindskyddet på Sisselboberget, eller varför inte en junidag cykla till den otroligt fina ängen i sydsluttningen mot Hornån, söder om Högs kyrka. I närheten av Iggesund hittar du de spännande Bodagrottorna, som är fascinerande även ovan jord!

På längre avstånd finns Hornslandets alla vackra och säregna miljöer, Blacksås östbrant med vidunderlig utsikt, Lindefallets ädellövskog och många andra skyddade naturpärlor.

Bromsvallsberget 4 km söder om Ilsbo är ett kommunalt skogsreservat som bildades efter Naturskyddsföreningens inventeringar. Det kan vara en utmaning att klättra fram över lågorna i denna barrskog på bergets nordostsluttning. Här förekommer många sällsynta och hotade arter.

Hornslandet

Agön