Hornslandet

Hölick strand

Sandstrand vid Hölick

Hornslandet sträcker ut sin 12 X 8 km stora landtunga i Bottenhavet. ”Hornet” har i många tusen år skyddat de där innanför liggande fjärdarna från rasande nord- och öststormar, men har själv pinats och spolats ur av havsvågorna, så att stora klapperstensfält nu breder ut sig mellan urbergsknallarna längs kustremsan.
En mager berggrund och ett torrt klimat har skapat alldeles säregna miljöer, med senvuxna och rekordgamla tallar. Många är över 550 år och den äldsta, nu 767 år, är också Sveriges äldsta åldersbestämda tall.
En av de äldsta tallarna

En av de äldsta tallarna, omkring 600 år gammal

I stark kontrast mot de karga hällmarkerna och stenfälten finns yppiga gröna lundar och örtrika fläckar här och där. Det gäller t.ex. naturreservatet Lövsalen och de mindre askreservaten, där asken växer på nordliga utpostlokaler. Vid Lappmokällan 1 km norr om Hölick finns en fin örtrik vegetation och en rad sällsynta marksvampar.
Det som ändå lockar flest besökare till Hornslandet är sandstränderna och campingen vid fiskeläget Hölick. Vintertid är den södra kusten ut mot Hornslandsudde ett känt tillhåll för olika sjöfåglar.
På Hornslandet finns vandringsleder både i söder och norr. Den södra går bland annat förbi ett mycket omfattande grottsystem som bildades samtidigt med Bodagrottorna i Iggesund.
Ett av alla fina utflyktsställen på Hornslandet är Hällkroken vid den sydöstra strandlinjen. En slingrande stig längs Hällkroksbäcken tar dig till klapperstensstranden där du kan njuta av vågbruset eller grilla något vid det lilla vindskyddet.

Blåsippor i Lövsalen

Tibast

Tibast

Hornslandet är spännande även på vintern, då isarna ibland kan skjutas upp på land och bilda höga drivisvallar.
Vårvinter med drivisvallar på Hornslandets östkust.

Vårvinter med drivisvallar på Hornslandets östkust.