Välkommen till Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening!!

Vi vill jobba för en schysst miljö och en rik biologisk mångfald i vår omgivning. Genom positiva aktiviteter, gärna tillsammans med andra aktörer, försöker vi väcka intresse och engagemang för en levande natur i vår omgivning och globalt. Gammelskogen, Hälsingekusten och ängarna ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Kom med du också!! Bli medlem här.

Fagning av Håsta äng

Lördag den 9 maj kl. 12 samlas vi ute på Håsta äng (backarna norr om brandstationen) för att faga ängen, d.v.s. städa upp den från kvistar och fjolårsgräs för att underlätta inför sommarens slåtter. Vi krattar för att det inte ska ansamlas förna och näring utan att marken hålls mager, vilket gynnar konkurrens-svaga ängsväxter. Det finns en del krattor på plats, men man kan gärna ta med sin egen om man har en. Välkomna! Ta gärna med fika!

Vi får tyvärr ställa in Lillfjärdens dag och besöket på Ekohuset i Gammelsträng.

Till hösten åker vi till Gröntjärn!

 

Den 20 februari 2020 föreläste Amanda Tas, Fil mag. i miljövetenskap och idéell naturvårdare på Staffansgården i Delsbo. Vad händer med vårt skogslandskap? Om samspelet mellan klimat, skogsbrukande, biobränslen och den biologiska mångfalden. Ett samarrangemang med Dellenbygdens Naturskyddsförening.

Vi blev 28 nyfikna deltagare på bussfärden till brandområdet i Ängra/Enskogen den sista augusti 2019. Vi besökte både författartorpet Ängratörn och flera gamla brunna skogar av olika typ. Det var mycket spännande att se hur olika den magrare gamla tallskogen på sandmark och den frodiga och asprika skogen hade reagerat på branden. Förskräckande stora hyggen efter avverkad skog breder nu ut sig i området, men ca 1/10-del kommer att få skydd som naturreservat. Vi avslutade med att besöka en lokal för den vackra, brandgynnade svedjenävan. Ett referat från resan kan ses på denna adress: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/09/04/brandresa-ljusdal/

Vid sin föreläsning på Bromangymnasiet den 13:e mars 2019 talade Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell ekonomi på KTH, om klimatet, omställningen och det efterfossila samhällets möjligheter. En skara på närmare 200 personer lyssnade till denna viktiga och intressanta presentation.

Föreläsningen filmades och kan ses här:

 

Nyfiken på fiskar? Här hittar du en utskrivbar krysslista med information om de fiskar som man kan påträffa i Hudiksvalls kommun.