Välkommen till Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening!!

Vi vill jobba för en schysst miljö och en rik biologisk mångfald i vår omgivning. Genom positiva aktiviteter, gärna tillsammans med andra aktörer, försöker vi väcka intresse och engagemang för en levande natur i vår omgivning och globalt. Gammelskogen, Hälsingekusten och ängarna ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Kom med du också!! Bli medlem här.

 

Vi jobbar för Nationalpark på Hornslandet

Under senare år har Sveaskog åter börjat avverka mer av sina produktionsbestånd i Hornslandets Ekopark. Även om dessa inte har lika höga naturvärden som de avsatta skogarna, så innehåller de ändå de typiska beståndsdelar, alltså gamla tallar och lövträd, död ved och arter som är karaktäristiska för Hornslandets unika naturtyper. Dessa äldre skogar är också mycket viktiga för upplevelsen och funktionen för naturturismen på halvön. Uppenbarligen räcker inte ekoparksavtalet till för att skydda skogarna och gynna friluftslivet, så som det var tänkt. Den statliga skogsutredning som kom i november 2020 föreslår att en Nationalpark inrättas på Hornslandet.

Vi stödjer tanken att Hornslandets ekopark, i sin helhet och tillsammans med redan skyddade områden, omvandlas till Nationalpark. Detta skulle gynna såväl kommun som lokalt boende i närheten av parken, liksom ett lokalt småföretagande. En sådan process bör ske i ett nära samarbete mellan kommun, lokalt boende och näringsidkare, samt olika föreningar.

Vi har tillsammans med andra föreningar skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om detta. Se den här.

Gammal och typiskt ljus tallskog i Hölicks naturreservat.

 

Fossilfria pensioner

Den 13:e september 2020 var det Webbinarium på temat Pensionerna och klimatet i samarbete med Omställning Hudiksvall.

Karin Holmstrand, trainee vid Naturskyddsföreningen riks, berättade om Naturskyddsföreningens granskning av myndigheterna Första till Fjärde AP-fondernas investeringar av våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 mest klimatskadliga bolagen i världen. Detta i en tid när vi behöver ställa om och sluta använda fossila bränslen.

Du kan se mer på detta facebook-event: https://www.facebook.com/events/396480645077974.

Utflykten till Gröntjärn

Här nedan ser du några av deltagarna på Utfärden till Gröntjärn den 19/9. Vi fick fantastiskt väder och en fin vandring i detta mycket intressanta område! Vi fick också se en del olika svampar längs stigen på Getryggen och längs den fina bäcken ovanför tjärnen, trots att det varit ogynnsamma väderlek tidigare.

 

Lördagen den 9 maj samlades vi ute på Håsta äng (backarna norr om brandstationen) för att faga ängen, d.v.s. städa upp den från kvistar och fjolårsgräs för att underlätta inför sommarens slåtter. Vi krattar för att det inte ska ansamlas förna och näring utan att marken hålls mager, vilket gynnar konkurrens-svaga ängsväxter.

 

Den 20 februari 2020 föreläste Amanda Tas, Fil mag. i miljövetenskap och idéell naturvårdare på Staffansgården i Delsbo. Vad händer med vårt skogslandskap? Om samspelet mellan klimat, skogsbrukande, biobränslen och den biologiska mångfalden. Ett samarrangemang med Dellenbygdens Naturskyddsförening.

Vi blev 28 nyfikna deltagare på bussfärden till brandområdet i Ängra/Enskogen den sista augusti 2019. Vi besökte både författartorpet Ängratörn och flera gamla brunna skogar av olika typ. Det var mycket spännande att se hur olika den magrare gamla tallskogen på sandmark och den frodiga och asprika skogen hade reagerat på branden. Förskräckande stora hyggen efter avverkad skog breder nu ut sig i området, men ca 1/10-del kommer att få skydd som naturreservat. Vi avslutade med att besöka en lokal för den vackra, brandgynnade svedjenävan. Ett referat från resan kan ses på denna adress: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/09/04/brandresa-ljusdal/

Vid sin föreläsning på Bromangymnasiet den 13:e mars 2019 talade Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell ekonomi på KTH, om klimatet, omställningen och det efterfossila samhällets möjligheter. En skara på närmare 200 personer lyssnade till denna viktiga och intressanta presentation.

Föreläsningen filmades och kan ses här:

 

Nyfiken på fiskar? Här hittar du en utskrivbar krysslista med information om de fiskar som man kan påträffa i Hudiksvalls kommun.