Välkommen till Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening!!

Vi vill jobba för en schysst miljö och en rik biologisk mångfald i vår omgivning. Genom positiva aktiviteter, gärna tillsammans med andra aktörer, försöker vi väcka intresse och engagemang för en levande natur i vår omgivning och globalt. Gammelskogen, Hälsingekusten och ängarna ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Kom med du också!! Bli medlem här.

Kretsens framtid tryggad!

Efter att flera medlemmar slutit upp och blivit invalda i styrelsen på årsmötet 2024 så kan nu kretsens aktiviteter och naturskyddsarbete fortgå. Det blir ett bra team, nu när Lina Nord, Frida Ridderstedt, Andreas Hagman och Magnus Areskoug kommit med i styrelsen. Välkomna!

Fagning och slåtter på Håsta äng 2024

Årets datum för skötsel av Håstaängen blir:  Fagning lördag den 18 maj klockan 10 och slåtter lördag den 3 augusti klockan 10.  Ta med fika, redskap finns. Alla är välkomna att hjälpa till! Ring Sven Carlberg om du undrar över något, telefon 0730-54 68 11.

Skogsgruppens möte i Hudiksvall

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i länet hade möte på Baptistkyrkan den 23 mars. De närmare 30 personerna fick lyssna på föreläsningar om Hälsingekustens skogar och stränder, om det rinnande vattnets betydelse i skogslandskapet och om det mycket användbara kartverktyget ”Monitor”. Se mer om mötet här: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2024/03/26/skogstraff-i-halsingekustens-och-vattnets-tecken/

Välkommen på ÅRSMÖTE den 27 mars 2024 klockan 19

Lokal: Studiefrämjandet, stora salen. Stationsgatan 1A (södra sidan om Möljen).

Biologisk mångfald i praktiken – Håstaängen 27 maj 2023

Gör en insats för blommor och fjärilar!   Vid 10-tiden på lördag den 27 maj samlas vi för att faga ängen, alltså kratta bort överblivet fjolårsgräs och annat bös. Det finns en del redskap i vår bod där. Tag med eget fika för en skön vilopaus i söderläge! I augusti slår vi sedan ängen, datum ännu inte bestämt. Välkommen!

Kom med till Färnebofjärdens Nationalpark, lördag den 13 maj 2023!

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening och Friluftsfrämjandet i Hudiksvall bjuder in till en gemensam dagsutflykt.

Upptäck Färnebofjärdens Nationalparks fantastiska natur i vår – 

Följ med på en guidad tur runt parkens nordligaste delar. Anmälan finns i länken nedan.

I mitten av våren, med ett överflöd av vitsippor och nyinflugna kvittrande fåglar, med gamla banvallar, forsar, broar, ädellövskogsområden och en rik biologisk mångfald. Har vi tur kan vi se fiskgjuse och vitryggig hackspett.

Våra kunniga guider möter upp och kommer att berätta både om naturen och kulturen i området. Med en lugn promenadtakt och med stopp för egen lunch och eget fika tar turen mellan 5-6 timmar. Terrängen är bitvis tuff vilket innebär att du måste kunna röra dej obehindrat. Tag med egen matsäck för dagen och kläder efter väder.

Inbjudan till dagsutflykten

Årsmöte 2022

Välkommen till årsmöte kl 18 tisdag den 5 april. Mötet äger rum i Studiefrämjandets lokal på Stationsgatan 1 (på södra sidan om kanalen vid Möljen).

Slåtter och Årsmöte 2021:

Datum för slåtter på Håstaängen blir i år lördagen den 7/8. Välkommen att hjälpa till! Kom när det passar mellan klockan 9 och 14. Redskap finns.

Ett försenat årsmöte kommer vi att hålla på måndag kväll den 2/8 klockan 19, . Detta är också annonserat i HT. Alla är välkomna, men i år vill vi att man anmäler deltagande i förväg genom ett SMS till Sven Carlberg 0730-546811 eller Anders Biving på 070-5770241, så får man reda på lokal. Detta för att vi anpassar lokal efter hur många som tänker delta.

Vilda Blommornas dag på Håstaängen

Varje år har Svenska Botaniska Föreningen exkursioner till fina lokaler för vilda blommor, i år den 20/6. Här i Hudiksvall fanns ingen ordnad sådan. Några av oss gjorde istället en egen utflykt till Håstaängen för att titta på orkidéerna som ståtar i Tjurhagen. De var verkligen i full blom!

De allra flesta har det typiska utseendet för Jungfru Marie nycklar, men några exemplar avviker och liknar snarare på Skogsnycklar, med större storlek, fler och mer uppåtriktade blad, ofta mörkare blomfärg och med en mittflik på läppen som är längre än Jungfruns, samt en rund spets på bladet närmast marken.  Annat som var i full blom var t.ex. ormrot, tjärblomster och prästkragar.

Jungfru Marie nycklar och annat härligt på Håstaängen under Vilda Blommornas dag 20/6 2021.

 

Sveket på Galgberget!

I detta nu har Hudiksvalls kommun avverkat fin gammal grannaturskog på Galgbergets östra del! Det är ett stort svek mot stadens invånarna och mot en mycket värdefull skogsmiljö!

Trots att det drygt 2 ha stora området är del av ett livligt använt strövområde uppe på berget och dessutom registrerat som nyckelbiotop, har alltså kommunens ansvarige bedömt att de kan avverka all gran i ungefär halva området. Vi ser det som ett mycket olyckligt och missriktat beslut. Det var granen som dominerade området och i dessa låg också de höga naturvärdena. Denna del av Galgbergs-skogen har nu  mist sin funktion som ombonad stadsnära strövskog och lekskog för närboende familjer.

Avverkningen har gjorts under förevändning att de gamla granarna utgjort en säkerhetsrisk. Saken är bara den att riskerna med att få fallande träd över sig är extremt låga. Detta är olyckor som i princip aldrig sker, utom i enstaka fall i samband med trädfällning och stormrensning. Folk i gemen är också villiga att ta denna minimala risk för att få vistas i en gammal naturskog, men aktar sig för att gå i skogen i hård blåst.

Det är en sorgens dag. Hudiksvalls invånare har mist en del av sin trevligaste och mest värdefulla stadsnära skog på grund av felriktade åtgärder. Det rimmar mycket illa med att kommunen säger sig vara ekokommun! Att avverka skog med så höga naturvärden gör ingen som har den minsta känsla för skogens ekosystem. Kommunens ansvarige hade dessutom sagt till Naturskyddsföreningen att skogen skulle få stå kvar.

Vid eventuella åtgärder i sådana här skogar måste man alltid konsultera ekologiskt kunnig personal. Kommunekologen blev här bara informerad i sista stund, utan någon större möjlighet att påverka. Nu krävs att Hudiksvalls politiker tar frågan på allvar, ser till Galgbergets stora värde för stadens invånare och ser till att skydda det som finns kvar!

Vi är mycket ledsna och besvikna.

 

Vi jobbar för Nationalpark på Hornslandet

Under senare år har Sveaskog åter börjat avverka mer av sina produktionsbestånd i Hornslandets Ekopark. Även om dessa inte har lika höga naturvärden som de avsatta skogarna, så innehåller de ändå de typiska beståndsdelar, alltså gamla tallar och lövträd, död ved och arter som är karaktäristiska för Hornslandets unika naturtyper. Dessa äldre skogar är också mycket viktiga för upplevelsen och funktionen för naturturismen på halvön. Uppenbarligen räcker inte ekoparksavtalet till för att skydda skogarna och gynna friluftslivet, så som det var tänkt. Den statliga skogsutredning som kom i november 2020 föreslår att en Nationalpark inrättas på Hornslandet.

Vi stödjer tanken att Hornslandets ekopark, i sin helhet och tillsammans med redan skyddade områden, omvandlas till Nationalpark. Detta skulle gynna såväl kommun som lokalt boende i närheten av parken, liksom ett lokalt småföretagande. En sådan process bör ske i ett nära samarbete mellan kommun, lokalt boende och näringsidkare, samt olika föreningar.

Vi har tillsammans med andra föreningar skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om detta. Se den här.

Gammal och typiskt ljus tallskog i Hölicks naturreservat.

 

Fossilfria pensioner

Den 13:e september 2020 var det Webbinarium på temat Pensionerna och klimatet i samarbete med Omställning Hudiksvall.

Karin Holmstrand, trainee vid Naturskyddsföreningen riks, berättade om Naturskyddsföreningens granskning av myndigheterna Första till Fjärde AP-fondernas investeringar av våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 mest klimatskadliga bolagen i världen. Detta i en tid när vi behöver ställa om och sluta använda fossila bränslen.

Du kan se mer på detta facebook-event: https://www.facebook.com/events/396480645077974.

Utflykten till Gröntjärn

Här nedan ser du några av deltagarna på Utfärden till Gröntjärn den 19/9. Vi fick fantastiskt väder och en fin vandring i detta mycket intressanta område! Vi fick också se en del olika svampar längs stigen på Getryggen och längs den fina bäcken ovanför tjärnen, trots att det varit ogynnsamma väderlek tidigare.

 

Lördagen den 9 maj samlades vi ute på Håsta äng (backarna norr om brandstationen) för att faga ängen, d.v.s. städa upp den från kvistar och fjolårsgräs för att underlätta inför sommarens slåtter. Vi krattar för att det inte ska ansamlas förna och näring utan att marken hålls mager, vilket gynnar konkurrens-svaga ängsväxter.

 

Den 20 februari 2020 föreläste Amanda Tas, Fil mag. i miljövetenskap och idéell naturvårdare på Staffansgården i Delsbo. Vad händer med vårt skogslandskap? Om samspelet mellan klimat, skogsbrukande, biobränslen och den biologiska mångfalden. Ett samarrangemang med Dellenbygdens Naturskyddsförening.

Vi blev 28 nyfikna deltagare på bussfärden till brandområdet i Ängra/Enskogen den sista augusti 2019. Vi besökte både författartorpet Ängratörn och flera gamla brunna skogar av olika typ. Det var mycket spännande att se hur olika den magrare gamla tallskogen på sandmark och den frodiga och asprika skogen hade reagerat på branden. Förskräckande stora hyggen efter avverkad skog breder nu ut sig i området, men ca 1/10-del kommer att få skydd som naturreservat. Vi avslutade med att besöka en lokal för den vackra, brandgynnade svedjenävan. Ett referat från resan kan ses på denna adress: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/09/04/brandresa-ljusdal/

Vid sin föreläsning på Bromangymnasiet den 13:e mars 2019 talade Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell ekonomi på KTH, om klimatet, omställningen och det efterfossila samhällets möjligheter. En skara på närmare 200 personer lyssnade till denna viktiga och intressanta presentation.

Föreläsningen filmades och kan ses här:

 

Nyfiken på fiskar? Här hittar du en utskrivbar krysslista med information om de fiskar som man kan påträffa i Hudiksvalls kommun.