Slåtterängen vid Håsta

1993 startade arbetet med att restaurera ängsmarkerna på Håstaängen. Ängen har urgamla anor och en vacker blomsterfägring. Naturskyddsföreningen sköter om de östra delarna av ängsmarkerna, de västra sköts av kommunfolk.

Varje år när vitsipporna blommar samlas vi och städar (fagar) ängsmarken från grenar och gammal gräsförna för att underlätta för sommarens slåtter.

Under juli är ängen som vackrast med stora mängder tjärblomster, liten blåklocka, bockrot, olika fibblor och gulmåra. Ängens raritet är den oansenliga vårstarren som växer omkring några låga stenar mitt i ängen. Den har bara två lokaler i Hälsingland. Här kan också ses en rad olika vaxskivlingar i olika röda, gula och vita nyanser. I den här artlistan kan du se vilka kärlväxter som hittats på Håstaängen, och här kan du se mer fakta om ängen och ängsprojektets historik!

Slåtter på Håstaängen

Slåtter på Håstaängen

I början av Augusti sker det stora arbetet med slåtter på gammalt vis. Med liar och räfsor slår vi och samlar ihop gräset som får torka på en hässja. En del gräs  och örter får ligga kvar och torka på marken för att fröa av sig.

Många villiga händer gör arbetet lätt! Kom du med! Vi har redskap att låna ut. Vi bjuder på dricka!

På hässjan får höet torka

Ung som gammal är välkommen!

Ung som gammal är välkommen!