Något av det vi jobbar för

 

Förutom programpunkterna har vi gjort vissa insatser för inventeringar, skogsskydd, strandskydd, vindkraft och lokal matproduktion mm.

Vi har deltagit i kommunens samråd om landsbygdsutveckling och försöker se till att kommunen inte planerar bebyggelse vid stränder med höga naturvärden mm.

Under flera år har vi (Lotta Tornler) ordnat klädbytardag på Hudiksvalls museum, delvis i samarbete med Forsa folkhögskola

Violspindling

En skog på Lingarö visade sig ha en stor rikedom av rödlistade marksvampar. Efter att vi informerat skogsstyrelsen, har de nu bildat ett biotopskydd för området.

Bengt Sättlin har under säsongerna -10 till -13 inventerat långskägg (en spektakulär och skyddsvärd lav) på flera berg i Hälsingland. Den konstaterades på 7 berg, mest på Högtuppan i Nordanstig.

Angeli har deltagit i träffar om lokalproducerad mat mm.

Flera platser där vindkraft har planerats i kommunen har vi inventerat för att se att inte höga naturvärden berörs (Magnus).

I en skrivelse till byggnadsnämnden kritiserade vi planerna på bygget av en ny förskola på värdefull ängsmark nedanför Per-Jansgården i Idenor. Denna kommer nu istället att byggas på lämpligare plats.

Vi har även lämnat synpunkter på utbyggnadsplanerna vid Medskog.